Líderes en la fabricación de CDs y DVDs

 

PRIVACITAT

L’accés o utilització de la present web suposa l’acceptació per part de l’usuari de la totalitat de condicions recollides en el present avís legal en el moment en què es produeixi aquest accés o utilització d’ús per part de l’usuari.

 

PROPIETARI DE LA WEB

El titular de la Web és

 

CONDICIONS D’ÚS

Els usuaris que accedeixin a la present web hauran de respectar els termes i condicions recollits en el present avís legal i s’obliga a usar la present web de forma diligent, correcta, lícita i de conformitat a la llei.

Està totalment prohibida la utilització de la Web amb finalitats il·lícites, indegudes, antijurídiques o immorals.

En cap cas els usuaris podran accedir o utilitzar la Web de manera que s’ocasioni danys la pàgina en si o a tercers. La navegació realitzada per l’usuari, estarà sota la responsabilitat del propi usuari.

CDCOPIADVD es reserva el dret a instal·lar cookies, que són quantitats d’informació que permeten emmagatzemar i recuperar certes dades sobre els seus visitants, i que únicament podrà llegir el servidor que les va implementar. La finalitat de la incorporació de cookies és la de donar un servei personalitzat , i per tant de major qualitat, als usuaris. Les cookies tenen una durada limitada i en cap cas una cookie pot extreure informació del disc dur de l’usuari. És el mateix usuari qui emmagatzema la informació i qui podrà facilitar-la al servidor posteriorment. Els usuaris que no desitgin rebre  cookies podran configurar el seu navegador a aquest efecte.

CDCOPIADVD informa que ocasionalment remetrà comunicacions comercials per mitjans electrònics amb informació sobre productes i serveis que puguin ser d’interès per als usuaris de la present web. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment per l’usuari, amb la simple notificació de la seva voluntat a CDCOPIADVD i no tindrà caràcter retroactiu.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

CDCOPIADVD és el titular o té autorització de tots els drets de propietat intel·lectual existents o que puguin recaure sobre els continguts de la present web.

L’accés per part dels usuaris a la Web no suposa la concessió de dret algun sobre els esmentats drets de propietat intel·lectual.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El fet de visitar aquesta web no obliga a l’usuari a proporcionar cap tipus de dada personal, en el cas que l’usuari faciliti alguna informació, CDCOPIASDVD li informa que existeix un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal, així com del fet que les seves dades passaran a formar part d’aquest fitxer. Es respectaran en tot moment les limitacions i els  drets que recull la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Els interessats que facilitin dades de caràcter personal, per la present web, consenteixen la incorporació de les seves dades als fitxers que continguin dades de caràcter personal, dels quals serà responsable  CDCOPIADVD amb les finalitats pròpies del seu objecte social i sempre d’acord a la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades.

En el cas que les dades facilitades s’utilitzessin per a una finalitat diferent per la qual haguessin estat recaptades, es requerirà el consentiment previ de l’interessat.

CDCOPIADVD ha adoptat les mesures oportunes per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal rebudes.

El titular de les dades personals rebudes tindrà en tot moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les mateixes, dirigint-se a CDCOPIADVD, ……………………………… com a responsable del fitxer en el qual estaran inserides les seves dades.