Líderes en la fabricación de CDs y DVDs

SOBRE DE PAPER
Capacitat: 1 disc.
 Mides: 125 X 125 mm
Opcions: Es pot fer servir amb finestra o sense finestra, depenen de la quantitat diferents colors.(vermell, blau, kraff, groc, verd).